Vakavissaan, naurua pidätellen Arkipäivän kybernetiikkaa

5. Sovellus vaalijärjestelmään

5. Sovellus vaalijärjestelmään

Tarkastellaan esimerkkiä hierarkkisesta mallista neokyberneettisessä kehyksessä.

Edustuksellinen demokratia pyrkii rakentamaan mallia maailmasta, olettaen, että kaikki "anturit" (yksittäiset ihmiset) välittävät yhtä paljon informaatiota kokemastaan todellisuudesta. Ihminen on siis maailmansa mittari, "viisauden perusyksikkö".

"Virtaviivaistetussa" kokonaismallissa on useita kerroksia:

  • Ihminen: todellisuuden malli, suodatus arvojen kautta, painotukset henkilökohtaiset
  • Puolue: ideologian malli, suodatus yksilöiden kautta, painotus kaikilla sama
  • Hallitus: puolueiden malli, suodatus puheenjohtajien kautta, painotus äänisaaliiden mukaan
  • EU: valtioiden malli, suodatus maiden hallitusten kautta, painotus väkimäärien mukaan.

Järjestelmä on jo nykyisellään melko hyvä, se on hioutunut historian mittaan lokaalin oppimisen periaattein. Pientä hiomista kokonaisuudessa on, mikäli halutaan taata maksimaalinen informaation periytyminen alatasolta ylätasolle; tähän liittyvät vahvennetut kohdat kaaviossa.

Käyttämällä neokyberneettisen teorian kaavaa

    E{xi2} = sqrt(vj/qi) – 1/qi

nähdään, että ylemmän tason vapausasteisiin periytyvä informaatio E{xi2} on verrannollinen alemman tason informaation vj neliöjuureen vähennettynä kynnysarvolla.

Kynnysarvo on jonkinlainen välttämätön hävikki, ja kytkeytymiskertoimen qi määrittämisen jälkeen se määrittelee "äänikynnyksen", jolloin vähäisimmät "vapausasteet" pudotetaan mallista pois.

Neliöjuurimuotoilu yleistää ns. Penrosen painotusperiaatteen, tukien esimerkiksi puolalaisten aikanaan esittämää vaatimusta neliöjuurimuotoisen kriteerin käyttämisestä jaettaessa äänivaltaa EU:ssa. - Varsin vahva lopputulos!

Mitä kybernetiikka voi sitten sanoa tällaisen järjestelmän dynamiikasta? - Esimerkki: kypsyessään demokratian voi arvioida "harventuvan" kohti kaksiblokkijärjestelmää, jossa vastakkaiset vaihtoehdot virittävät valmiin poliittisen vapausasteen. Tähän ei Suomessa ole vielä päästy.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat